MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 71663

  GÜNCEL MEVZUAT


2020 Nisan Ayı Takvimi ve Erteleme Tablosu (07.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler İle İlgili GİB Uygulama İç Genelgesi (07.04.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu Oluşturuldu (07.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı (07.04.2020)

SGK Eksik Gün Nedenlerine 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Eklenmiştir! (06.04.2020)

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01/01/2021 Tarihine Ertelendi (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanmasına 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başlanacaktır (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/7/2020 Tarihine Ertelenmiştir. (04.04.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Firmaların Kar Dağıtımlarını Sınırladı! (03.04.2020)

Defter Beyan Sistemine "Bilgi Girişi” Menüleri Eklenerek Kullanıma Açılmıştır (03.04.2020)

Sigorta Prim Ödeme Sürelerinin Uzatılması (03.04.2020)

SGK: Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru (02.04.2020)

GİB e-Beyanname Duyuruları (02.04.2020)

KVKK "Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler" (02.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir (02.04.2020)

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (02.04.2020)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (GİB) (01.04.2020)

Yurtdışı Borçlanması Talebinde Bulunan Gurbetçilerimizin Eksik Belgelerini Tamamlama Süreleri Uzatılmıştır (01.04.2020)

Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı (01.04.2020)

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda KDV Kısmi Tevkifatı Uygulanmayacak (01.04.2020)

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı (01.04.2020)

E-YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru (31.03.2020)

65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımız Hakkında Bilgilendirme (31.03.2020)

Mücbir Sebep Sorgusu Elektronik Ortamda (30.03.2020)

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir (30.03.2020)

Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir (30.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (30.03.2020)

Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (27.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri (27.03.2020)

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması (27.03.2020)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası (27.03.2020)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2310) (27.03.2020)

SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri 1 (27.03.2020)

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı (26.03.2020)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) (26.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular (25.03.2020)

Vergi Beyanname ve Bildirimlerinin Ertelenmesi İle İlgili Açıklama (Mücbir Neden Uygulaması) (25.03.2020)

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu (25.03.2020)

Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı (25.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde Genişletildi (25.03.2020)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.03.2020)

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283) (25.03.2020)

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler (25.03.2020)

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler (25.03.2020)

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı (24.03.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (24.03.2020)

Uzatmalar Sonrası 2020/Mart Ayı ve Sonraki Aylar Mali Takvimi İçin Açıklama (24.03.2020)

Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri Mücbir Sebep Kapsamına Alındı! KDV Beyannamelerine İlişkin Ödemeler Ötelendi (24.03.2020)

VUK Sirküleri 129 – KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri (24.03.2020)

Son Dakika: Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı (23.03.2020)

SPK, Finansal Tabloların Bildirim Sürelerini Uzattı (23.03.2020)

Kamu Gözetim Kurumu, Tüm Bildirim Sürelerini 31.05.2020 Tarihine Erteledi (23.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti (23.03.2020)

GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında Altı Ay Da Bir Verilecek (23.03.2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) (23.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (23.03.2020)

TÜRMOB: Önce İnsan... Haklı Taleplerimizin Dikkate Alınmasını İstiyoruz! (20.03.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği (20.03.2020)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (20.03.2020)

Korona Virüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru (20.03.2020)

GİB: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama (19.03.2020)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9) (18.03.2020)

Vergisel İşlemlerinizi Evden Veya Ofisinizden Yapabilirsiniz (17.03.2020)

Beyannamelerinizi Vermek İçin Vergi Dairesine Gitmek Zorunda Değilsiniz (17.03.2020)

Gelir Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (17.03.2020)

Corona Virüs Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı Çeken İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir (17.03.2020)

Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu (17.03.2020)

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler (14.03.2020)

MUHSGK Verilme Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler (14.03.2020)

Gekap Uygulama Rehberi (13.03.2020)

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (12.03.2020)

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü (11.03.2020)

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu (10.03.2020)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Yüzde 5 Vergi İndirimi Broşürü (10.03.2020)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (09.03.2020)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6) (07.03.2020)

2019 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (03.03.2020)

Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti (03.03.2020)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) (03.03.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) (03.03.2020)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) (03.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Hakkında Duyuru (02.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru (28.02.2020)

2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (28.02.2020)

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri (28.02.2020)

Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu (2019 Yılı Gelir Vergisine Tabi Gelirler) (28.02.2020)

Defter Beyan: Sabit Kıymet Yönetim Modülüne Devir Fişi Menüsü Eklenmiştir (26.02.2020)

Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarının“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine”Otomatik Aktarılması (25.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar (24.02.2020)

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (24.02.2020)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137) (24.02.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) (20.02.2020)

Defter Beyan: Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi Uzatıldı (19.02.2020)

Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş (18.02.2020)

e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (18.02.2020)

7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 Uncu Maddesi Hakkında 13/02/2020 Tarihli Ve 2020/3 Sayılı Genelge (17.02.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (14.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu (11.02.2020)