MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 35176

  GÜNCEL MEVZUAT


SGK Genelgesi 2018/38 - Emeklilik İşlemleri (15.11.2018)

SGK: Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri (15.11.2018)

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları (15.11.2018)

Defter-Beyan Sisteminin Beta Sürümü Açıldı (14.11.2018)

Defter Beyan Sistemi Önemli Duyurular (14.11.2018)

İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. (12.11.2018)

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. (12.11.2018)

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2018)

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.11.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (08.11.2018)

SGK Genelgesi Harcama Yetkisi 2018/37 (06.11.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, 7143 Sayılı Yapılandırma 2’inci Taksitinin Son Ödeme Süresini Uzatmayacak (05.11.2018)

ASMMMO: 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tapu Harcı ve Bazı Malların KDV, ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (03.11.2018)

Muhtasar Beyannamede Önemli Güncelleme (02.11.2018)

Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (01.11.2018)

ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C ve ÖTV 4 Beyannamelerinde Değişiklik: (01.11.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (01.11.2018)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir (01.11.2018)

Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihi’ne Kadar İndirim Yapıldı (İSMMMO) (01.11.2018)

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) (01.11.2018)

Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi (31.10.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (31.10.2018)

SGK, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımını Prime Tabi Tutmadı (30.10.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı (27.10.2018)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) (27.10.2018)

TÜRMOB’un Girişimleri Sonucu, Tasdik Sözleşmesi İmzalamayan Firmaların E-Beyanname Gönderme Yetkilerinin İptali Sağlanmıştır. (26.10.2018)

2018/26 Sayılı Genelgenin Bazı Maddelerinin İptal Edilmesi Hakkında (26.10.2018)

Önemli E-Beyanname Duyurusu (26.10.2018)

Defter Beyan: Sabit Kıymet Modülü Açıldı (25.10.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (24.10.2018)

Defter Beyan: Belge Türlerine "e- Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" Belge Türleri Eklendi (24.10.2018)

ASMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi (24.10.2018)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (24.10.2018)

ASMMMO: Ticaret Sicil Hakkında (23.10.2018)

İSMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (23.10.2018)

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018 Yayınlandı. (22.10.2018)

Defter Beyan Duyuru: Gelir Gider Listeleri Excel Oluşturma Imkanı (20.10.2018)

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı (19.10.2018)

SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları (18.10.2018)

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.10.2018)

Z Raporu Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımı Kullanıma Açıldı (17.10.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı (17.10.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün Bugün (15.10.2018)

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı (12.10.2018)

TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (10.10.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (10.10.2018)

TÜRMOB:Özel Sirküler: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (09.10.2018)

ASMMMO: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk. (09.10.2018)

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler (09.10.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (09.10.2018)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50 (06.10.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) (06.10.2018)

SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi (04.10.2018)

ASMMMO: İş Kazası Geçirilen Gün İşçinin Ücreti ve Primi (03.10.2018)

ASMMMO: E-Beyanname Sayfasına Cari Dönem Verilmemiş Beyannameler Menüsü Eklenmesi Hakkında (03.10.2018)

Geçici Vergi Beyannamelerinde Güncellemeler (02.10.2018)

Son Dakika: 7143 Ödeme Süreleri Uzatıldı (02.10.2018)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.09.2018)

Vergi Daireleri 28 Eylül 2018 Cuma Günü Saat 19:00' A, 29 Eylül 2018 Cumartesi Günü Saat 17:00' A Ve 1 Ekim 2018 Pazartesi Günü İse Saat 21:00' A Kadar Açık Bulundurulacaktır. (28.09.2018)

Defter Beyan Sistemi Excel aktarımı (28.09.2018)

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Hk. (28.09.2018)

İSMMMO: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren "Defter Beyan" Sisteminden Tutulacak İşletme Defteri İçin Başvuru Başlamıştır (28.09.2018)

Defter Beyan Sistemi: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Başvuruları Hk. (28.09.2018)

ASMMMO: Basit Usul Mükelleflerinin Defter-Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 30/09/2018 Olup, Kayıtların İşlenme Tarihi 31/10/2018'dir. (27.09.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme İle 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018 (26.09.2018)

Muhtasar Beyannamede Değişiklik (26.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (25.09.2018)

TÜRMOB: 27.08.2018 Tarihine Kadar Yapılandırmaya Başvurmalarına Rağmen, 07.09.2018 Tarihine Kadar Ödeme Planları Oluşturulmayan SGK Borçlularına Ödeme İçin Ek Süre Tanındı (25.09.2018)

SGK: Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Talepleri (25.09.2018)

ISMMMO: Matrah Artırımı İçin Hesaplanan Vergi Ödemesi Son Günü 01/Ekim/2018 Dir. (25.09.2018)

SGK: 2017/27 Sayılı Genelgede Değişiklik (24.09.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018 (24.09.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018 (24.09.2018)

TÜRMOB: Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi (24.09.2018)

TÜRMOB:İnsan Sağlığı ile İlgili İşlerde Çalışanlara Fiili Hizmet Zammı Verildi (24.09.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) (24.09.2018)

GİB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ekim 2018 (22.09.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012-27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yaptı (22.09.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Bildirge Şifresinin Verilmesi ile İlgili Yeni Düzenleme Yaptı (22.09.2018)

SGK:E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri (21.09.2018)

TÜRMOB: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgilendirme (21.09.2018)

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor (21.09.2018)

TÜRMOB: Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı (21.09.2018)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) (20.09.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı (19.09.2018)

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (19.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)

TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)

ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedelleri ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır (13.09.2018)

SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (13.09.2018)

ASMMMO: ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması Hk. (13.09.2018)

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor (13.09.2018)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17) (13.09.2018)

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi (12.09.2018)

SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi (11.09.2018)